შავი სია   შპს „თბილსათბობმშენი“ (ს/კ: 202913696)


21.04.2017
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: კასპის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: SPA160025305
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „თბილსათბობმშენი“ (ს/კ: 202913696); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება