შავი სია   შპს „საბა - 2007“ (ს/კ: 226162951)


13.02.2018
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ბორჯომის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT170005669
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „საბა - 2007“ (ს/კ: 226162951); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება