შავი სია   შპს „მშვილდოსანი 2010“ (ს/ნ: 245626336)


09.08.2018
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია; 
ტენდერის ნომერი: NAT180001336
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „მშვილდოსანი 2010“ (ს/ნ: 245626336); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება