შავი სია   შპს „მშენებელი 1“ (ს/ნ: 448051866)


08.08.2018
      
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ტყიბულის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT170012755
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი:  შპს „მშენებელი 1“ (ს/ნ: 448051866) ; 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება