შავი სია   შპს „სამშენებლო კომპანია მაგისტრალი“ (ს/ნ: 400037795)


08.10.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი;
ტენდერის ნომერი: SPA180002512;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „სამშენებლო კომპანია მაგისტრალი“ (ს/ნ: 400037795);
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება.
განკარგულება