შავი სია   შპს „ქვენიფნელი“ (ს/ნ: 400040399)


15.08.2018
     
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ჭიათურის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT180006006
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი:  შპს „ქვენიფნელი“ (ს/ნ: 400040399); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერი ქმედების ჩადენა. 
განკარგულება