შავი სია   შპს „ტაკამი“ (ს/კ: 400186605)


21.04.2017
    
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ააიპ „საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170001854
შესყიდვის ობიექტი: 45300000 – სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები; 
პრეტენდენტი: შპს „ტაკამი“ (ს/კ: 400186605); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე. 
განკარგულება