შავი სია   შპს „გრიინ ვორლდ ქონსტრაქშენდეველოფმენთ - საქართველო“ (ს/კ: 405007291)


26.12.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT170010790
შესყიდვის ობიექტი: 45400000 – შენობის დასრულების სამუშაოები; 
პრეტენდენტი: შპს „გრიინ ვორლდ ქონსტრაქშენდეველოფმენთ - საქართველო“ (ს/კ: 405007291); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე. 
განკარგულება