შავი სია   შპს „ამაგი“ (ს/კ: 412677465)


09.01.2018
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიურო“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170001717
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „ამაგი“ (ს/კ: 412677465); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება. 
განკარგულება