შავი სია   შპს „ჯემო“ (ს/კ: 448052375)


26.01.2018
   
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: შუახევის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT170012814
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
პრეტენდენტი: შპს „ჯემო“ (ს/კ: 448052375); 
შავ სიაში რეგისტრაციის საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე. 
განკარგულება