თანამშრომლობა სამოქალაქო საზოგადოებასთან   პარტნიორები სამოქალაქო საზოგადოებიდან