საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი:
კომუნიკაციების მენეჯერი ეკა გაბადაძე:

032 2242248

E-mail: egabadadze@spa.ge

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საჯარო ინფორმაცია
შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნას შემდეგი ფორმით:

ქსეროასლი – 0,05 ლარი;
პრინტერზე ამობეჭდვა – 0,10 ლარი;
დისკი – 2,65 ლარი.
დისკის წარმოდგენის შემთხვევაში საჯარო ინფორმაციის გაცემა უფასოა