საერთაშორისო თანამშრომლობა   საერთაშორისო კანონმდებლობა   ევროკავშირის დირექტივები და რეგულაციები საჯარო შესყიდვების შესახებ