31.12.2019

მდებარეობა: მცირე საკონფერენციო
თარიღი და დრო: 31.12.2019 15:00:00
საჩივრის ნომერი მომჩივანი შემსყიდველი დაინტერესებული განხილვის დრო
DIS190020173_01(NAT) შპს დოკუტეკს ჯორჯია შ.პ.ს. ,,თბილსერვის ჯგუფი”   15:00 საათი
DIS190006235_01(SPA) დიჯითი სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა   15:30 საათი
DIS190005620_01(SPA) სს პსპ დაზღვევა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური სს სადაზღვევო კომპანია ალფა 16:00 საათი