17.01.2020

მდებარეობა: მცირე საკონფერენციო
თარიღი და დრო: 17.01.2020 15:00:00
 
საჩივრის ნომერი მომჩივანი შემსყიდველი დაინტერესებული განხილვის დრო
DIS190024316_01(NAT) სახანძრო ტექნიკი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო ცენტრი   15:00 საათი
DIS190025484_01(NAT) შპს გიო ტექნიკ ქობულეთის მუნიციპალიტეტი   15:30 საათი
DIS190006017_01(SPA) ჯი აი სი ჯორჯია ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება შალვა გორგოძე 16:00 საათი
DIS190025582_01(NAT) შპს ჰელსი ფუდ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება შპს ბადა 16:30 საათი
DIS190025277_01(NAT) შპს ქემიკალ გრუპ შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი   17:00 საათი
DIS190023795_01(NAT) შპს დელტა დეველოპმენტ გრუპი იურიდიული დახმარების სამსახური შპს თბილისის ბიზნეს სახლი 17:30 საათი