23.01.2020

მდებარეობა: მცირე საკონფერენციო
თარიღი და დრო: 23.01.2020 15:00:00
 
საჩივრის ნომერი მომჩივანი შემსყიდველი დაინტერესებული განხილვის დრო
DIS190025859_01(NAT) 2 საგზაო საექსპლუატაციო სამმართველო ბოლნისის მუნიციპალიტეტი   15:00 საათი
DIS190021007_03(NAT) შპს გეორგია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი   15:30 საათი
DIS190025763_01(NAT) შპს ნება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ეთერ კიკნაძის სახელობის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება შპს ბურჯი+ 16:00 საათი
DIS190019086_04(NAT) შპს ბენ 3 შემოსავლების სამსახური შპს სოლუშენ გრუპ 16:30 საათი
DIS190024440_01(NAT) შპს ი.ნ კომპანია შპს ,,ბათუმის წყალი" შპს ვს-მოტორსი 17:00 საათი
DIS190025856_01(NAT) შპს დიბი კომპანია გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი შპს ეგო 17:30 საათი