06.01.2020

მდებარეობა:
თარიღი და დრო: 06.01.2020 15:00:00
 
საჩივრის ნომერი მომჩივანი შემსყიდველი განხილვის დრო
DET190025274_01(NAT) შპს ჯ და აუდიტ სერვის ჯგუფი ქ. თბილისის მერია 15:00 საათი