30.12.2020

მდებარეობა: დიდი საკონფერენციო
თარიღი და დრო: 30.12.2020 15:00:00
 
საჩივრის ნომერი მომჩივანი შემსყიდველი დაინტერესებული განხილვის დრო
DET200017137_02(NAT) შპს ალიონი ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა   12:00 საათი
DET200015853_05(NAT) სს საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო სს სადაზღვევო კომპანია იმედი ელ 12:30 საათი
DET200015823_02(NAT) ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა "ჯეითუნ საქართველოს ფილიალი და შპს საბა" შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია   13:00 საათი