დავების საბჭო   დავების განხილვის საბჭოს შემადგენლობა
საბჭოსსახელმწიფო შესყიდვების შესახებსაქართველოს კანონის 23- მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული შემადგენლობა
 
თავმჯდომარე:
ლევან რაზმაძე - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე.
 
წევრები:
კონსტანტინე გუგეშაშვილი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი;
ია შავერდოვი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს დავების განხილვის საბჭოს აპარატის (სამმართველო) უფროსი;
სალომე სულაქველიძე - ა(ა)იპ „ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის“ იურისტი;
ლევან გაბრიჩიძე - ა(ა)იპ „ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნების“ გამგეობის თავმჯდომარე;
ირაკლი შეთეკაური - ა(ა)იპ „სამოქალაქო ალიანსი განვითარებისთვის“ თავმჯდომარე.
 
 
საბჭოსსახელმწიფო შესყიდვების შესახებსაქართველოს კანონის 23- მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული შემადგენლობა

თავმჯდომარე:
ზურაბ ძნელაშვილი - საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის მოადგილე.
 
წევრები:
ლევან რაზმაძე - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე;
კონსტანტინე გუგეშაშვილი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი;
ია შავერდოვი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს დავების განხილვის საბჭოს აპარატის (სამმართველო) უფროსი;
დავით ჭიჭინაძე - საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე;
ბექა ინჯია - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მთავარი იურისტი;
სალომე სულაქველიძე - ა(ა)იპ „ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის“ იურისტი;
ლევან გაბრიჩიძე - ა(ა)იპ „ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნების“ გამგეობის თავმჯდომარე;
ირაკლი შეთეკაური - ა(ა)იპ „სამოქალაქო ალიანსი განვითარებისთვის“ თავმჯდომარე;
გიორგი გაფრინდაშვილი - სსიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი.