დავების საბჭო   დავების განხილვის საბჭოს შემადგენლობა
საბჭოს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული შემადგენლობა

თავმჯდომარე:
ლევან რაზმაძე - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე.
 
წევრები:
კონსტანტინე გუგეშაშვილი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი;
ია შავერდოვი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს დავების განხილვის საბჭოს აპარატის (სამმართველო) უფროსი;
ლევან გაბრიჩიძე - ა(ა)იპ „ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნების“ გამგეობის თავმჯდომარე. 
საბჭოს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლისმე-3 პუნქტით განსაზღვრული შემადგენლობა

თავმჯდომარე:
ზურაბ ძნელაშვილი - საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის მოადგილე.
 
წევრები:
ლევან რაზმაძე - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე;
კონსტანტინე გუგეშაშვილი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი;
ია შავერდოვი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს დავების განხილვის საბჭოს აპარატის (სამმართველო) უფროსი;
დავით ჭიჭინაძე - საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე;
ლევან გაბრიჩიძე - ა(ა)იპ „ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნების“ გამგეობის თავმჯდომარე;
გიორგი გაფრინდაშვილი - სსიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი;
გიორგი ეპიტაშვილი - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - იურისტი.