დავების საბჭო   დავების განხილვის საბჭოს შემადგენლობა
საბჭოსსახელმწიფო შესყიდვების შესახებსაქართველოს კანონის 23- მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული შემადგენლობა
 
თავმჯდომარე:
ლევან რაზმაძე - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე
 
წევრები:
კონსტანტინე გუგეშაშვილი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი
ირაკლი გოლეთიანი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს გამარტივებული შესყიდვის შეთანხმების სამსახურის უფროსი
ლევან გაბრიჩიძე - ა(ა)იპ „ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნების“ აღმასრულებელი მდივანი
იოსებ ჯანელიძე - ა(ა)იპ „საქართველოს კონსტიტუციურ-დემოკრატთა ასოციაციის“ ფინანსური მენეჯერი
 
 
 
საბჭოსსახელმწიფო შესყიდვების შესახებსაქართველოს კანონის 23- მუხლისმე-3 პუნქტით განსაზღვრული შემადგენლობა
 
თავმჯდომარე:
ნიკა სერგია - საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს ეკონომიკური კონკურენციის დაცვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
 
წევრები:
ლევან რაზმაძე - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე
კონსტანტინე გუგეშაშვილი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი
ირაკლი გოლეთიანი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს გამარტივებული შესყიდვის შეთანხმების სამსახურის უფროსი
ნინო კვეტენაძე  - საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის მოადგილე
გივი ადამია - საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე
ლევან გაბრიჩიძე - ა(ა)იპ „ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნების“ აღმასრულებელი მდივანი
იოსებ ჯანელიძე - ა(ა)იპ „საქართველოს კონსტიტუციურ-დემოკრატთა ასოციაციის“ ფინანსური მენეჯერი