დავების საბჭო   დავების განხილვის საბჭოს შემადგენლობა
საბჭოსსახელმწიფო შესყიდვების შესახებსაქართველოს კანონის 23- მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული შემადგენლობა
 
თავმჯდომარე:
ლევან რაზმაძე - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე
 
წევრები:
კონსტანტინე გუგეშაშვილი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი
ირაკლი გოლეთიანი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს გამარტივებული შესყიდვის შეთანხმების სამსახურის უფროსი
ლევან გაბრიჩიძე - ა(ა)იპ „ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნების“ აღმასრულებელი მდივანი
დავით ჩომახიძე - ა(ა)იპ „ახალი თაობა დემოკრატიული საქართველოსათვის“ იურისტი
იოსებ ჯანელიძე - ა(ა)იპ „საქართველოს კონსტიტუციურ-დემოკრატთა ასოციაციის“ ფინანსური მენეჯერი
 
 
 
საბჭოსსახელმწიფო შესყიდვების შესახებსაქართველოს კანონის 23- მუხლისმე-3 პუნქტით განსაზღვრული შემადგენლობა
 
თავმჯდომარე:
გიორგი გაფრინდაშვილი - სსიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი
 
წევრები:
ლევან რაზმაძე - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე
კონსტანტინე გუგეშაშვილი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი
ირაკლი გოლეთიანი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს გამარტივებული შესყიდვის შეთანხმების სამსახურის უფროსი
ლევან კალანდაძე - საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის მოადგილე
ნიკა სერგია - საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს ეკონომიკური კონკურენციის დაცვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
ლევან გაბრიჩიძე - ა(ა)იპ „ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნების“ აღმასრულებელი მდივანი
დავით ჩომახიძე - ა(ა)იპ „ახალი თაობა დემოკრატიული საქართველოსათვის“ იურისტი
იოსებ ჯანელიძე - ა(ა)იპ „საქართველოს კონსტიტუციურ-დემოკრატთა ასოციაციის“ ფინანსური მენეჯერი