კონსოლიდირებული ტენდერები   კონსოლიდირებული ტენდერების არქივი   2017 წლის კონსოლიდირებული ტენდერების არქივი