კონსოლიდირებული ტენდერები   მიმდინარე კონსოლიდირებული ტენდერები