კონსოლიდირებული ტენდერები   მიმდინარე კონსოლიდირებული ტენდერები   სატელევიზიო საეთერო დროის (wGRP) შესყიდვის 2018–2019 წლების კონსოლიდირებული ტენდერები