კონსოლიდირებული ტენდერები   მიმდინარე კონსოლიდირებული ტენდერები   სატელევიზიო საეთერო დროის (wGRP) შესყიდვის 2019–2020 წლების კონსოლიდირებული ტენდერები