კონსოლიდირებული ტენდერები   მიმდინარე კონსოლიდირებული ტენდერები   უწყვეტი კვების წყაროებისს კონსოლიდირებული ტენდერი
 • 1. უწყვეტი კვების წყაროების კონსოლიდირებულ ტენდერში გამარჯვებული მიმწოდებელი: შპს „ულტრა“
 • 2. გამარჯვებული მიმწოდებლის საკონტაქტი ინფორმაცია: საიდენტიფიკაციო კოდი: 206258182
  ტელეფონის ნომერი: +995 322 77 44 88
  ელ.ფოსტა: ups@ultra.ge
  შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი, ნოდარ ბოხუას ქ. 4;
 • 3. უწყვეტი კვების წყაროს ფასი: 84.99 ლარი
 • 4. ერთიანი ელექტრონული სისტემა (CON170000118)
 • 5. ხელშეკრულების მოდელური ნიმუში
 • 6. გამარჯვებული მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება ძალაშია 2019 წლის 1 აპრილის ჩათვლით.
 • e-mail: ups2018@spa.gov.ge