კონსოლიდირებული ტენდერები   მიმდინარე კონსოლიდირებული ტენდერები   სატრანსპორტო საშუალებების აკუმლატორების კონსოლიდირებული ტენდერები