კონსოლიდირებული ტენდერები   მიმდინარე კონსოლიდირებული ტენდერები   სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის მომსახურების შესყიდვა