კონსოლიდირებული ტენდერები   მიმდინარე კონსოლიდირებული ტენდერები   სატრანსპორტო საშუალებების ძრავის ზეთებისა და ზეთის ფილტრების კონსოლიდირებული ტენდერი