კონსოლიდირებული ტენდერები   მიმდინარე კონსოლიდირებული ტენდერები   ფიჭური სატელეფონო მომსახურების კონსოლიდირებული ტენდერი