კონსოლიდირებული ტენდერები   საკონტაქტო პირები
 
  • ტელ: +995 32 248 48 22
  • ნავთობპროდუქციის (საწვავის) კონსოლიდირებულ ტენდერებთან დაკავშირებით - oil2019@spa.gov.ge
  • სტანდარტული კომპიუტერების კონსოლიდირებულ ტენდერებთან დაკავშირებით - comp2019@spa.gov.ge
  • საბურავების კონსოლიდირებულ ტენდერებთან დაკავშირებით - tire2018@spa.gov.ge
  • A4 ფორმატის საბეჭდი ქაღალდის კონსოლიდირებულ ტენდერებთან დაკავშირებით - paper2019@spa.gov.ge
  • ფიჭური კავშირგაბმულობის მომსახურების კონსოლიდირებულ ტენდერთან დაკავშირებით - mobile2018@spa.gov.ge