კონსოლიდირებული ტენდერები   ხელშეკრულების ნიმუშები 2018 წლის