ბაზრის კვლევა   სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი აცხადებს
02.07.2015
   
 
სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი აცხადებს ბაზრის კვლევას სამეცნიერო ლაბორატორიულ აღჭურვილობაზე დანართის შესაბამისად (იხ. მიბმული ფაილები - დანართი და სპეციფიკაციები). აღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ არაუგვიანეს 2015 წლის 13 ივლისის ჩათვლით მოგვაწოდოთ ბაზრის კვლევის შედეგები შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: mgetia2004@yahoo.co.uk

მიბმული ფაილები