ბაზრის კვლევა   საქართველოს შსს სსიპ „112“ ატარებს ბაზრის კვლევას
03.08.2018
  
 
საქართველოს შსს სსიპ „112“ გეგმავს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრისთვის, გადაუდებელი შემთხვევების პრიორიტეტების დამდგენი პროგრამის ან/და პროგრამულ უზრუნველყოფაზე დაშვების შესყიდვას. გთხოვთ თანდართული მოთხოვნების შესაბამისად წარმოადგინოთ წინადადებები.
წინადადებების წარმოდგენის საბოლოო ვადაა არაუგვიანეს 2018 წლის 20 აგვისტო, ელ. ფოსტის მისამართზე: publicinfo@112.ge, ტექნიკური ხასიათის კითხვები გთხოვთ მოგვაწოდოთ ელ. ფოსტის მისამართზე: s.chukhua@112.ge.

მიბმული ფაილი