ბაზრის კვლევა   შ.პ.ს. ,,თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ ატარებს ბაზრის კვლევას
10.08.2016
  
 
შ.პ.ს. ,,თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ ატარებს ბაზრის კვლევას  Еж-3M და Em-508TM  სერიის ვაგონების საშუალო შეკეთება (პირველი მოცულობა)  მოდერნიზაციის შემდგომში შესყიდვის მიზნით.  
 
გთხოვთ განიხილოთ Еж-3M და Em-508TM  სერიის ვაგონების საშუალო შეკეთება (პირველი მოცულობა) მოდერნიზაციის  ტექნიკური დავალება   და წარმოგვიდგინოთ თქვენს მიერ შემოთავაზებული კომერციული წინადადების ღირებულება .

დამატებითი ინფორმაცია:
საერთო და ერთეულის ღირებულება გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადისა და გადასახდელის ჩათვლით.
საერთო და ერთეულის ღირებულების წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.

აღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ, არაუგვიანეს  2016 წლის 15 აგვისტოს 12:00 საათისა, გამოაგზავნოთ თქვენი წინადადებები (ტექნიკური დავალების შესაბამისად შევსებული ხარჯთაღრიცხვა) შემდეგ მისამართზე: ქ, თბილისი, ვაგზლის მოედანი #2 ან ელექტრონულ მისამართზე:  gdolidze@metro.ge,  igodeladze@metro.ge,    info@metro.ge
საკონტაქტო ტელეფონი: 235 7777 (1610) (3000)
წინასწარ მადლობას გიხდით  ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

მიბმული ფაილი