ბაზრის კვლევა   შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ატარებს ბაზრის კვლევას
12.08.2016
   
 
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ გეგმავს ავტომატიზირებული ოდორიზაციის სისტემის შესყიდვას, რისთვისაც ახორციელებს ფასთა კოტირებას.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არაუგვიანეს ა.წ. 19 აგვისტოს მოგვაწოდოთ  თქვენი შემოთავაზება (თანდართული ცხრილის შესაბამისად).
ფასების ცხრილი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადისა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების გათვალისწინებით, აღნიშნულ ელექტრონულ ფოსტაზე:
v.sharikadze@ggtc.ge.

ამასთანავე წარმოდგენილი უნდა იყოს შემოთავაზებული საქონლის ხარისხისა და წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
 
წინასწარ გიხდით მადლობას ფასთა კოტირებაში მონაწილეობისათვის.
 
დანართი: ფასების ცხრილი