ბაზრის კვლევა   შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ატარებს ბაზრის კვლევას
15.08.2016
    
 
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ გეგმავს მილების  შესყიდვას, რისთვისაც ახორციელებს ბაზრის კვლევას.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არაუგვიანეს ა.წ. 16 აგვისტოს მოგვაწოდოთ  თქვენი შემოთავაზება (თანდართული ცხრილის შესაბამისად).

ფასების ცხრილი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადისა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების გათვალისწინებით, აღნიშნულ ელექტრონულ ფოსტაზე: v.sharikadze@ggtc.ge.
ამასთანავე წარმოდგენილი უნდა იყოს შემოთავაზებული საქონლის ხარისხისა და წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
 
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისათვის.
 
დანართი: ფასების ცხრილი
 
საკონტაკტო ტელ.ნომერი: 599350905; 2244040 (511)