ბაზრის კვლევა   სსიპ ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი ატარებს ბა
04.11.2016
     
 
მოგახსენებთ, რომ სსიპ ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი (საიდ. კოდი – 201948928) ატარებს ბაზრის კვლევას თეატრის შენობა-ნაგებობის სარემონტო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების დადგენის მიზნით. ასევე ბაზრის კვლევა ითვალისწინებს  პროექტის მიხედვით სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების (იხილეთ მიბმული ფაილი) განხორციელების გონივრული ვადის დადგენას.

გთხოვთ, თანდართული დეფექტური აქტის შესაბამისად წარმოადგინოთ
ხარჯთაღრიცხვა.


ბაზრის კვლევაში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია ხარჯთაღრიცხვაში აღნიშული, სარემონტო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობისას დასამონტაჟებელი ძირითადი აგრეგატების/მოწყობილობების მწარმოებელი ქვეყნის, მწარმოებელი კომპანიის, მარკის და მოდელის შესახებ. (ცალკე დანართის სახით, რომელიც სრულად მოიცავს ზემოაღნინულ ინფორმაციას)

 ბაზრის კვლევაში მონაწილეს სურვილისამებრ შეუძლია წარმოადგინონ ინფორმაცია ბოლო 4 წლის მანძილზე განხორციელებული ანალოგიური პროექტების შესახებ (დანართი)
წინადადებების წარმოდგენის საბოლოო ვადა არის არაუგვიანეს 2016 წლის 11 ნოემბერი
 
გთხოვთ წინადადებები მოგვაწოდეთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: Abuladze@musictheatre.ge
 
საკონტაქტო პირი:    
ლევან აბულაძე – დირექტორის მოადგილე საფინანსო დარგში, ტელ: 597212212                                          
კახაბერ მაზანიშვილი – დირექტორის მოადგილე ტექნიკურ დარგში, ტელ: 599904444

მიბმული ფაილი