ბაზრის კვლევა   შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“ აწყობს ღია კარის დღეს
04.11.2016
  
 
გაცნობებთ, რომ შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“ აწყობს ღია კარის დღეს ქალაქ
თბილისში, რუსთაველის გამზირის #19-ში მდებარე საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსში ჩასატარებელი
სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო ჩილერების შესყიდვის
განხორციელების მიზნით.

გთხოვთ, გაგვიწიოთ დახმარება და დადგენილი წესით განათავსოთ შესაბამისი
განცხადება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.

დანართი: 1 ფურცელი.