ბაზრის კვლევა   სსიპ ქალაქ რუსთავის #6 საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას
11.11.2016
   
 
 სსიპ ქალაქ რუსთავის #6 საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას საქონლის და მომსახურების შესყიდვის მიზნით.
1.საკანცელარიო ნივთები
2.სამეურნეო საქონელი
3.სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებები
4.ელექტრო საქონელი
5.საოფისე ავეჯი
6.სამედიცინო მედიკამენტები
7.კომპიუტერული მომსახურება
8.სანტექნიკური მომსახურება
9.სადერატიზაციო-სადეზინსექციო მომსახურება

შესყიდვის ობიექტის დასახელება და რაოდენობა მოცემულია წინამდებარე განცხადების დანართში #1.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 2016 წლის 16 ნოემბრისა, შესაბამისი ინფორმაცია/მონაცემები მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: rustavi6@mes.gov.ge ან წერილობით წარმოადგინოთ სსიპ ქალაქ რუსთავის N6 საჯარო სკოლაში,   რუსთავი, რჩეულიშვილისქ.#7
 
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის

მიბმული ფაილები
 
საკონტაქტო ნომერი - 577275806