ბაზრის კვლევა   სსიპ ქართველ იუნკერთა სახელობისქალაქ თბილისის #52 საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას
11.11.2016
  
 
სსიპ ქართველ იუნკერთა სახელობისქალაქ თბილისის #52 საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის მიზნით. კერძოდ,
1.საკანცელარიო ნივთები;
2.სამეურნეო საქონელი;
3.სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებები;
4.ელექტრო საქონელი;
5.საოფისე ავეჯი;
6.სამედიცინო მედიკამენტები;
7.კომპიუტერული მომსახურება;
8.სანტექნიკური მომსახურება;
9.სადერატიზაციო-სადეზინსექციო მომსახურება.
10.სპორტული ინვენტარი
11.დაცვის მომსახურება
12.წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელზე საავარიო მომსახურება
13.საგანმანათლებლო სფეროს ადმინისტრაციული მომსახურება
14. სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებასთან დაკავშირებული კონსულტაციის მომსახურება
15. აუდიტორული მომსახურება,ქონების შეფასება
16. სურათების დაბეჭდვა ფერადი
17.საინჟინრო მომსახურება(ხარჯთაღრიცხვის მომზადება)
18. საკუთარი ტრანსპორტით მომსახურება (ტვირთის მოტანა)
19. გასართობი მომსახურება(სწავლის დაწყების ზეიმის მოწყობა)
 
შესყიდვის ობიექტის დასახელება და რაოდენობა მოცემულია 
წინამდებარე განცხადების დანართში #1.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 
2016 წლის 17 ნოემბრისა, შესაბამისი  
ინფორმაცია/მონაცემები მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: tbilisi52@mes.gov.ge ან წერილობით 
წარმოადგინოთ სსიპ ქართველ იუნკერთა სახელობის
ქ.თბილისის #52  
საჯარო სკოლაში (მისამართი: ქ.თბილისი ალ.ყაზბეგის გამზ #27-). 
დამატებითი ინფორმაციისათვის
დაუკავშირდით საკონტაქტო პირს: ირმა ლოლაძე, მობ. 577 -388-222
მადლობას გიხდით ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.