ბაზრის კვლევა   სსიპ -იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქალაქ რუსთავის # 11 საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას
11.11.2016
  
 

      სსიპ -იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქალაქ რუსთავის # 11 საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას საქონლის შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და რაოდენობა მოცემულია წინამდებარე განცხადების დანართში # 1.

    

     აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არაუგვიანეს 2016 წლის 15 ნოემბრისა, წარმოგვიდგინოთ შემდეგი ინფორმაცია:

 

               1. მწარმოებელი, წარმოშობის ქვეყანა;

               2.ერთეულის ფასი;

               3. მთლიანი ღირებულება;

               4. მოწოდების პირობები და ვადა.

  

     შესაბამისი ინფორმაცია/მონაცემები შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელექყრონული ფოსტის მისამართზეrustavi11@mes.gov.ge

ან წერილობით წარადგინოთ სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის . რუსთავის # 11 საჯარო სკოლაში ( . რუსთავი, ბარათაშვილის . # 7).

 

      წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისათვის.