ბაზრის კვლევა   შპს "გარდაბნის თბოსადგური" ატარებს ბაზრის კვლევას
21.12.2016
  
 
შპს "გარდაბნის თბოსადგურ"-ს დაგეგმილი აქვს ოპტიკური ხელსაწყოების შესყიდვა. (CPV38600000)
ქვენი მხრიდან დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ არაუგვიანეს 2016 წლის 26 დეკემბრისა, წარმოადგინოთ თქვენი კომერციული წინადადება თანდართული ტექნიკური დავალების შესაბამისად ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე:  a.bakradze@gardabanitpp.ge
დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ ამავე ელექტრონული ფოსტის მისამართზე
 
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.
 
საკონტაქტო პირი - ანა ბაქრაძე, ტელ.: 577 96 25 76
დანართი: ტექნიკური პირობების ფაილი