ბაზრის კვლევა   შპს "გარდაბნის თბოსადგური" ატარებს ბაზრის კვლევას
21.12.2016
  
 
 
შპს "გარდაბნის თბოსადგურ"-ს დაგეგმილი აქვს  სამთო მრეწველობასა და კარიერის დამუშავებასთან დაკავშირებული პროდუქტების შესყიდვა. (CPV14500000)
 
თქვენი მხრიდან დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ არაუგვიანეს 2016 წლის 26 დეკემბრისა, წარმოადგინოთ თქვენი კომერციული წინადადება თანდართული ტექნიკური დავალების შესაბამისად ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე:  a.bakradze@gardabanitpp.ge
დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ ამავე ელექტრონული ფოსტის მისამართზე
 
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.
 
საკონტაქტო პირი - ანა ბაქრაძე, ტელ.: 577 96 25 76
დანართი: ტექნიკური პირობების ფაილი