ბაზრის კვლევა   შპს "გარდაბნის თბოსადგური" ატარებს ბაზრის კვლევას
21.12.2016
     
 
შპს "გარდაბნის თბოსადგურ"-ს დაგეგმილი აქვს  საბარგო ნივთების, სასარაჯო ნაკეთობების, ტომრების და ჩანთების შესყიდვა. (CPV18900000)
ქვენი მხრიდან დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ არაუგვიანეს 2016 წლის 26 დეკემბრისა, წარმოადგინოთ თქვენი კომერციული წინადადება თანდართული ტექნიკური დავალების შესაბამისად ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე:  a.bakradze@gardabanitpp.ge
დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ ამავე ელექტრონული ფოსტის მისამართზე
 
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.
 
საკონტაქტო პირი - ანა ბაქრაძე, ტელ.: 577 96 25 76
დანართი: ტექნიკური პირობების ფაილი