ბაზრის კვლევა   საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს ბაზრის კვლევას
08.08.2017
      
 
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს ბაზრის კვლევას ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარის შესყიდვასთან დაკავშირებით
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გეგმავს გამოაცხადოს ტენდერი ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარის შესყიდვის მიზნით. გთხოვთ, თანდართული ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად წარმოადგინოთ შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება (ერთეულისა და ჯამური ღირებულების მითითებით).
წინადადებების წარმოდგენის საბოლოო ვადა არის არაუგვიანეს 2017 წლის 11 აგვისტო. გთხოვთ, წინადადებები მოგვაწოდოთ შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: n.mtchedlishvili@ssg.gov.ge
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღებისთვის.
 
საკონტაქტო ინფორმაცია:
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
ეკონომიკური დეპარტამენტი
სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს
ბაზრის შესწავლისა და ანალიზის განყოფილების
წამყვანი სპეციალისტი  ნინო მჭედლიშვილი
მობ: +995 593135997
ელ-ფოსტა: n.mtchedlishvili@ssg.gov.ge
მის: ქ. თბილისი 9 აპრილის N4
 
მიბმული ფაილები:
 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები და ტექნიკური დავალება;