ბაზრის კვლევა   საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ატარებს ბაზრის კვლევას
11.08.2017
   
 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო გეგმავს ქვეყნის მასშტაბით უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევის ჩატარების მომსახურების შესყიდვას, მომზადებული ტექნიკური დავალების შესაბამისად (იხილეთ თანდართული ფაილი).

გთხოვთ, წარმოადგინოთ თქვენი წინადადებები (შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულებისა და მომსახურების გაწევის ვადის მითითებით) 2017 წლის 25 აგვისტოს ჩათვლით, შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: research@economy.ge.


წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღებისთვის.
 
საკონტაქტო ინფორმაცია:
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს  ადმინისტრაციული დეპარტამენტის,  სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსი.
 
ზურაბ სიჭინავა


ტელ: +995 322-99-10-01
მის: . თბილისი , ჭოველიძის ქუჩა #10ა.

მიბმული ფაილი