ბაზრის კვლევა   შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ატარებს ბაზრის კვლევას
18.04.2017
  
 
შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“, ხე-მცენარეებისგან გამწმენდი მოწყობილობის (მულჩერი) შესყიდვის (თანმდევი მონტაჟით, ტესტირებითა და გაშვებით) მიზნით, ატარებს ბაზრის კვლევას.
გთხოვთ, არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 24 აპრილისა მოგვაწოდოთ თქვენი შემოთავაზება, კერძოდ დანართი #1-ით გათვალისწინებული მახასითებელების მქონე მულჩერის ღირებულებება და მოწოდების ვადა. შემოთავაზება მოწოდებული უნდა იქნას შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიაში“ მოცემულ მისამართზე: კახეთის გზატკეცილი #21, თბილისი 0190, საქართველო ან გადმოგზავნილი  ელექტრონულ ფოსტაზე: k.shubitidze@ggtc.ge.
დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ 2 24 40 40 (611)
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისათვის.

მიბმული ფაილები