ბაზრის კვლევა   კონტრაქტების მინიჭება ივლისი-ოქტომბერი 2017
24.10.2017
    
 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო
 
კონტრაქტების  მინიჭება   
ივლისი-ოქტომბერი 2017
 
2013 წლის 26 ივლისს აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა (“Millennium Challenge Corporation- MCC”) და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა მეორე კომპაქტს (the “Compact”), რომლის მიზანია საქართველოში სიღარიბის დაძლევას  და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა ზოგადი, ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების მეშვეობით. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, საქართველოს მთავრობა, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (“MCA-Georgia”) მეშვეობით, ახორციელებს შესყიდვებს  აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ დადგენილი შესყიდვების პროცედურებით.
 
   
დასახელება: კოლეჯი „სპექტრი“-სა და ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიისთვის ვირტუალური შედუღების სიმულატორის და აღჭურვილობის შესყიდვა
IFB No: PP09-A1/ISWD/G/CB/07
კონტრაქტის ნომერი: # PP09-A1/ISWD/G/CB/07 -99
კონტრაქტი მიენიჭა: VICE INS.TAAH.IC VE DIS TIC.LTD.STI
კონტრაქტის თანხა: 5,400.00 აშშ დოლარი დღგ-ის გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 13 სექტემბერი, 2017
ვადის ამოწურვის თარიღი: 27 დეკემბერი, 2017
   
დასახელება: 2016 წლის ფაზის სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა
ლოტი #1 - აფენის#1 და ვარდისუბნის  სკოლები
IFB#PP09/GEP/CW/CB/20-1
კონტრაქტის ნომერი: #PP09/GEP/CW/CB/20-1-147
კონტრაქტი მიენიჭა: შპს ევორდი და შპს ემ -სი გრუპი
კონტრაქტის თანხა: 765,641.41 აშშ დოლარი დღგ-ს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 21 აგვისტო, 2017
ვადის ამოწურვის თარიღი: 21 თებერვალი, 2017
   
დასახელება: 2016 წლის ფაზის სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა
ლოტი #2- ქესალოს, ტაზაკენდის და წერეთელის საჯარო სკოლები
IFB#PP09/GEP/CW/CB/20-2
კონტრაქტის ნომერი: #PP09/GEP/CW/CB/20-2-148
კონტრაქტი მიენიჭა: შპს ჯორჯიან ინჟინირინგი
კონტრაქტის თანხა: 1,220,404.89 აშშ დოლარი დღგ-ს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 21 აგვისტო, 2017
ვადის ამოწურვის თარიღი: 21 თებერვალი, 2017
   
დასახელება: 2016 წლის ფაზის სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა
ლოტი #3- კაკაბეთის, პატარძეულის და სართიჭალის #1 საჯარო სკოლები
IFB#PP09/GEP/CW/CB/20-3
კონტრაქტის ნომერი: #PP09/GEP/CW/CB/20-3-149
კონტრაქტი მიენიჭა: შპს ჯორჯიან ინჟინირინგი
კონტრაქტის თანხა: 1,162,974.84 აშშ დოლარი დღგ-ს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 21 აგვისტო, 2017
ვადის ამოწურვის თარიღი: 21 თებერვალი, 2017
   
დასახელება: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრისთვის  საოფისე ტექნიკის შეძენა
RFQ # PP09-A1/ISWD/G/CB/07
კონტრაქტის ნომერი: # PP09-A1/ISWD/G/CB/07 -159
კონტრაქტი მიენიჭა: შპს ჯი-თი ჯგუფი
კონტრაქტის თანხა: 8,630.00 აშშ დოლარი დღგ-ის გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 13 სექტემბერი, 2017
ვადის ამოწურვის თარიღი: ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულებამდე
   
დასახელება: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სარემონტო სამუშაოების   (ქიმიის ლაბორატორიები, საკლასო ოთახები, აუდიტორიები და ოფისები)  შესყიდვა
IFB# PP10/A1/Hed/CW/CB/18
კონტრაქტის ნომერი: PP10/A1/Hed/CW/CB/18-108
კონტრაქტი მიენიჭა: შპს აისი
კონტრაქტის თანხა: 275,479.36 დღგ-ის გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 6 ივლისი, 2017
ვადის ამოწურვის თარიღი: 10 ნოემბერი, 2017
   
დასახელება: 2016 წლის ფაზის სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების  შესყიდვა
IFB#PP09/GEP/CW/CB/19
კონტრაქტის ნომერი: PP09/GEP/CW/CB/19-2-114
კონტრაქტი მიენიჭა: შპს. ელ ჯორჯია
კონტრაქტის თანხა: 637,711.60 აშშ დოლარი დღგ-ის გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 11 ივლისი, 2017
ვადის ამოწურვის თარიღი: 11 იანვარი, 2018
   
დასახელება: მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის ბენეფიციარებისთვის სასტუმრო მომსახურების შესყიდვა
IFB # PP11/GEP/NCS/CB/07
კონტრაქტის ნომერი: PP11/GEP/NCS/CB/07-3-130
კონტრაქტი მიენიჭა: შპს. ელგი
კონტრაქტის თანხა: 133,050.00 აშშ დოლარი დღგ-ის გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 28 ივლისი, 2017
ვადის ამოწურვის თარიღი: 28 იანვარი, 2017
   
დასახელება: მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის ბენეფიციარებისთვის სასტუმრო მომსახურების შესყიდვა
IFB # PP11/GEP/NCS/CB/07
კონტრაქტის ნომერი: PP11/GEP/NCS/CB/07-4-131
კონტრაქტი მიენიჭა: შპს ცენტრი
კონტრაქტის თანხა: 487,125.00 აშშ დოლარი დღგ-ის გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 28 ივლისი, 2017
ვადის ამოწურვის თარიღი: 29 აპრილი, 2018
   
დასახელება: მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის ბენეფიციარებისთვის სასტუმრო მომსახურების შესყიდვა
IFB # PP11/GEP/NCS/CB/07
კონტრაქტის ნომერი: PP11/GEP/NCS/CB/07-5-132
კონტრაქტი მიენიჭა: შპს. წყალტუბო პლაზა
კონტრაქტის თანხა: 135,430.20 აშშ დოლარი დღგ-ის გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 28 ივლისი, 2017
ვადის ამოწურვის თარიღი: 22 აპრილი, 2018
   
დასახელება: მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის ბენეფიციარებისთვის სასტუმრო მომსახურების შესყიდვა
IFB # PP11/GEP/NCS/CB/07
კონტრაქტის ნომერი: PP11/GEP/NCS/CB/07-6-133
კონტრაქტი მიენიჭა: სს. საქართველოს სასტუმროები და სპა
კონტრაქტის თანხა: 325,120.00 აშშ დოლარი დღგ-ის გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 28 ივლისი, 2017
ვადის ამოწურვის თარიღი: 29 აპრილი, 2018
   
დასახელება: კომპიუტერული აღჭურვილობის შესყიდვა საქართველოს რკინიგზის კოლეჯისთვის
RFQ # PP09-A1/ISWD/G/S/18
კონტრაქტის ნომერი: PP09-A1/ISWD/G/S/18-144
კონტრაქტი მიენიჭა: შპს ჯი-თი ჯგუფი
კონტრაქტის თანხა: 113,713.00 აშშ დოლარი დღგ-ის გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 15 აგვისტო, 2017
ვადის ამოწურვის თარიღი: 7 იანვარი, 2018
   
დასახელება: მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის ბენეფიციარებისთვის სასტუმრო მომსახურების შესყიდვა
IFB # PP11-A2/GEP/NCS/CB/08
კონტრაქტის ნომერი: PP11-A2/GEP/NCS/CB/08-1-168
კონტრაქტი მიენიჭა: სს ფანდ ინვესთმენთი
კონტრაქტის თანხა: 247,475.00 აშშ დოლარი დღგ-ის გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 27 სექტემბერი, 2017
ვადის ამოწურვის თარიღი: 20 მაისი, 2018
   
დასახელება: მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის ბენეფიციარებისთვის სასტუმრო მომსახურების შესყიდვა
IFB # PP11-A2/GEP/NCS/CB/08
კონტრაქტის ნომერი: PP11-A2/GEP/NCS/CB/08-2-167
კონტრაქტი მიენიჭა: შპს ლიბერთი ოტელი
კონტრაქტის თანხა: 193,412.00 აშშ დოლარი დღგ-ის გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 27 სექტემბერი, 2017
ვადის ამოწურვის თარიღი: 6 მაისი, 2018
   
დასახელება: ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯისთვის მატარებლების ვირტუალური სიმულატორების შესყიდვა
IFB # PP09-A1/ISWD/G/CB/10
კონტრაქტის ნომერი: PP09-A1/ISWD/G/CB/10-169
კონტრაქტი მიენიჭა: UAB Neokon Baltija
კონტრაქტის თანხა: 710,000.00 აშშ დოლარი დღგ-ის გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 28 სექტემბერი, 2017
ვადის ამოწურვის თარიღი: დეკემბერი, 2018
   
დასახელება: კონდენციონერების ლაბორატორიების შესყიდვა კოლეჯი „სპექტრისთვის“
კონტრაქტის ნომერი: PP09-A1/GEP/G/CB/06-1-92
კონტრაქტი მიენიჭა: LUCAS-NUELLE GmbH. გერმანია
კონტრაქტის თანხა: USD305,526.34 დღგ-ს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: ივნისი 14, 2017
ვადის ამოწურვის თარიღი: 144 კალენდარული დღე კონტრაქტის მოწერიდან
   
დასახელება: ელექტრიკოსის ლაბორატორიების შესყიდვა კოლეჯი „სპექტრისთვის“
კონტრაქტის ნომერი: PP09-A1/GEP/G/CB/06-2-93
კონტრაქტი მიენიჭა: LUCAS-NUELLE GmbH. გერმანია
კონტრაქტის თანხა: USD257,341.26 დღგ-ს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: ივნისი 14, 2017
ვადის ამოწურვის თარიღი: 144 კალენდარული დღე კონტრაქტის ხელმოწერიდან
    
დასახელება: საქართვეოს საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესაბამისი საპროექტო-სატენდრრო დოკუმენტაციის შემუშავების და ზედამხედველობის მომსახურება - TASK ORDER 6
კონტრაქტის ნომერი: PP05-A3/GEP/CS/LCS/03/115/TO6
კონტრაქტი მიენიჭა: SC IMPEX ROMCATEL Cercetare Proiectare S.A., Romania in assotiationwith Scientific, Design – Technological Enterprise “INDUSTRIA” Ltd., Georgia
კონტრაქტის თანხა: USD1,602,280.00 დღგ-ს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: ივლისი 20, 2017
ვადის ამოწურვის თარიღი: ივნისი 30, 2019
    
დასახელება: 2016 წლის ფაზის სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების  შესყიდვა
ლოტი 1 – ტალავერი #1 და ბოლნისი #5 IFB#PP09/GEP/CW/CB/17-1
კონტრაქტის ნომერი: IFB#PP09/GEP/CW/CB/17-1-125
კონტრაქტი მიენიჭა: LLC COMFORTI XXI, GEORGIA
კონტრაქტის თანხა: USD832,586.46 დღგ-ს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: ივლისი 24, 2017
ვადის ამოწურვის თარიღი: 6 თვე კონტრაქტის ხელმოწერიდან
    
დასახელება: 2016 წლის ფაზის სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების  შესყიდვა
ლოტი 1 – მარტყოფი #2 and საგარეჯო #2
IFB#PP09/GEP/CW/CB/17-2
კონტრაქტის ნომერი: IFB#PP09/GEP/CW/CB/17-2-124
კონტრაქტი მიენიჭა: LLC COMFORTI XXI, GEORGIA
კონტრაქტის თანხა: USD831,504.03 დღგ-ს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: ივლისი 24, 2017
ვადის ამოწურვის თარიღი: 6 თვე კონტრაქტის ხელმოწერიდან
    
დასახელება: საქართველოს სკოლების ჩამდინარე წყლების ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარების შესყიდვა
კონტრაქტის ნომერი: IFB#PP10/GEP/G/CB/09-151
კონტრაქტი მიენიჭა: ECOPRE Ltd, GEORGIA
კონტრაქტის თანხა: USD462,820.00 დღგ-ს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: აგვისტო 25, 2017
ვადის ამოწურვის თარიღი: პროექტის დასრულებამდე
    
დასახელება: საზოგადოებრივი კოლეჯი ფაზისისთვის ლაბორატორიული აღჭურვილობის და ინსტრუმენტების შესყიდვა
კონტრაქტის ნომერი: PP09-A1/ISWD/G/S/22-172
კონტრაქტი მიენიჭა: AMEX EXPORT IMPORT GmbH, Austria
კონტრაქტის თანხა: USD171,750.78  დღგ-ს გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: ოქტომბერი 17, 2017
ვადის ამოწურვის თარიღი: 135 კალენდარული დღე კონტრაქტის ხელმოწერიდან
   
დასახელება: ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს მიერ მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის მენეჯმენტისა და რეპორტინგის სისტემა შესყიდვა სსიპ  მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრისთვის
RFQ # PP10/GEP/G/S/21
კონტრაქტის ნომერი: PP10/GEP/G/S/21-173
კონტრაქტი მიენიჭა: შპს დიჯითალ დიზაინი
კონტრაქტის თანხა: 51,000.00 აშშ დოლარი დღგ-ის გარეშე
კონტრაქტის თარიღი: 19 ოქტომბერი, 2017  
ვადის ამოწურვის თარიღი: 1 მაისი, 2017