ბაზრის კვლევა   საოფისე ტექნიკის შესყიდვა სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრისთვის
11.08.2017
    
 
შესყიდვების სპეციფიკური შეტყობინება
 
საოფისე ტექნიკის შესყიდვა სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრისთვის
 
RFQ # PP11/GEP/G/S/20
Lot 1: Office Equipment PP11/GEP/G/S/20-1
Lot 2: Internet USB Modem PP11/GEP/G/S/20-2
 
 
 
ქალბატონებო და ბატონებო!
        გთხოვთ წარმოდაგინოთ თქვენი ფასის შეთავაზება შემდეგ საქონელზე:
 
  1. 2013 წლის 26 ივლისს აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა (“Millennium Challenge Corporation- MCC”) და საქართველოს მთავრობას შორის ხელი მოეწერა მეორე კომპაქტს (the “Compact”), რომლის მიზანია საქართველოში სიღარიბის დაძლევა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა ზოგადი, ტექნიკური, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების მეშვეობით. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, საქართველოს მთავრობა, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (“MCA-Georgia”) მეშვეობით, ახორციელებს შესყიდვებს  აშშ-ის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ დადგენილი შესყიდვების პროცედურებით. MCA-Georgia-ს განზრახული აქვს მიმართოს თანხები სათანადო გადახდების განსახორციელებლად იმ კონტრაქტებთან დაკავშრებით რომელთათვისაც გამოქვეყნდა წინამდება მოთხოვნა შემოთავაზებების წარმოდგენის შესახებ.
 
  1. საოფისე ტექნიკის შეძენა:
 
ლოტი 1: საოფისე ტექნიკა PP11/GEP/G/S/20-1
ლოტი 2: ინტერნეტის USB მოდემი PP11/GEP/G/S/20-2
 
 
  1. თქვენი შემოთავაზებები შეგიძლიათ გამოგზავნოთ (i) ხელით ერთი (1) ორიგინალი და ორი (2) ასლი, ან (ii) ელექტრონული ფოსტით PDF ფორმატში  (ფასები მიუთითოთ წარმოდგენილი აშშ დოლარებში, დღგ-ს გარეშე) მოცემულ მისამართზე:
 
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო
მ. კოსტავას 5, მე-4 სართული, შეხვედრების ოთახი
თბილისი, საქართველო 0108
ან გამოგზავნეთ ელექტრონულად მოცემულ მისამართებზე:
E-mail: procurement@mcageorgia.ge
rgobejishvili@mcageorgia.ge
 
  1. მყიდველის მიერ თქვენი შემოთავაზე(ბე)ბის მე-3 პარაგრაფში მითითებულ მისამართზე მიღების საბოლოო ვადაა 2017 წლის 25 აგვისტო 15:00 საათი საქართველოს დროით.
 
  1. დაწვრილებითი ინფორმაცია მოთხოვნის საქონელზე და სხვა პირობებზე შეგიძლიათ მიიღოთ ქვემოთ ხელმომწერი საკონტაქტო პირისგან წერილობით ფორმაში.
 
საკონტაქტო პირი:
რუსუდან გობეჯიშვილი
შესყიდვების ოფიცერი
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო
მ. კოსტავას 5, თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 32 2428528 extension: 118
E-mail: procurement@mcageorgia.ge
rgobejishvili@mcageorgia.ge