ბაზრის კვლევა   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ დაიგეგმა მძლავრი მახასიათებლი
08.09.2017
  
 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ
დაიგეგმა მძლავრი მახასიათებლის მქონე კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვა დანართის
მიხედვით.
შესყიდვის ობიექტის ღირებულებისა და მიწოდების ვადის განსაზღვრის მიზნით
გთხოვთ, არაუგვიანეს 2017 წლის 12 სექტემბრისა წარმოგვიდგინოთ თქვენი შემოთავაზება
შემდეგ მისამართზე: ქ. ბათუმი, მ. კომახიძის ქ. #119 ან ელექტრონული ფოსტის
საშუალებით: p.tsetskhladze@mofea.ge.
საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი: 577 90 60 28.
წინასწარ გიხდით მადლობას ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისათვის.

მიბმული ფაილები