ბაზრის კვლევა   აზიის განვითარების ბანკი
18.06.2018
    
 
 
  1. საქართველომ მიიღო დაფინანსება აზიის განვითარების ბანკისგან (ADB) ურბანული მომსახურებების საინვესტიციო პროგრამის ტრანში 3 და ტრანში 4-ის  დაფინანსებისათვის. აღნიშნული დაფინანსების ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოხსენებული კონტრაქტის ფარგლებში განსახორციელებელი სამუშაოების დასაფინანსებლად. ტენდერი ღიაა პრეტენდენტებისთვის აზიის განვითარების ბანკის უფლებამოსილი ქვეყნებიდან.