ბაზრის კვლევა   საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია
26.06.2018
  
 
აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით მიმდინარე ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამის მე-6 ტრანშის ფარგლებში დაგეგმილია მარნეულის წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების, ბოლნისის კოლექტორისა და ბოლნისის წყალარინების სისტემის მშენებლობის პროექტის განხორციელება.

მიბმული ფაილები